CANVI HORARI TARIFA 2.0DH

El proper diumenge dia 29 d’octubre de 2017 a les 03:00h de la matinada s’haurà d’endarrerir el rellotge una hora fins a les 02:00h.

Aquest canvi afecta als abonats que tenen contractada la Tarifa Elèctrica amb Discriminació Horària (2.0DH) i la tarifa (2.1DH).

A partir del diumenge dia 29  l’horari més barat (P3-Vall) passa a ser de les 22:00h de la nit fins a les 12:00h del mati següent.

Cal remarcar que per part de l’abonat no cal fer res, el comptador ja tindrà en compte aquests canvis de manera automàtica.

Us recordem que podeu trobar més informació a la nostra web www.torresenergia.cat i realitzar modificacions del vostre contracte a l’apartat tràmits de la web, o bé trucant al telèfon 973 792828.

TorresE_CanviHora_03a02_DR1_logo