Dins de les Recomanacions de consum responsable, Trobem la possibilitat de contractar Una tarifa més Eficient i Sostenible, com seria la tarifa amb Discriminació horària. AQUESTA tarifa olla esdevenir element importanhtt de l'ONU d'Estalvi energètic i conseqüentment de l'una Reducció important de su Facturació.
És tracta d'una tarifa Creada para un Consumidors amb Menys de 15 kW de Potència contractada i Que estableix Diferents Preus segons el moment del dia en què és realitza el consum. Divideix el dia en dos periodes: Període Punta (amb ONU preu més elevat) i Període Vall (amb més muda preu ONU econòmic).

AQUESTA separació dels periodes, Përmet Que Si l'abonat concentració el consum Elèctric a les hores Vall, Përmet li ONU Estalvi important en su Facturació. Per AQUEST Motiu, i sempre Que sigui possible, ens recomanem Que en cas de tenyir contractada AQUESTA tarifa, Accions que és podin GESTIONAR i escollir el moment que és realitzen, com podria ser, posar la rentadora, l'assecadora, rentaplats, planxar,. .. és realitzin dins de de les hores vall.

Del total de de les 24 hores del dia, 10 corresponen al Període PUNTA i la resta de les 14 a VALL.

Els horaris d'aquests periodes varien en funcio de l'època de l'any en Què ens Trobem:
Període 1 o Punta:

  • Hivern: de 12h a 22h
  • Estiu: de 13 a 23h

 

Període 2 o Vall:

  • Hivern: de 22h a 12h
  • Estiu: de 23h a 13h

(El canvi d'estiu 1 hivern i d'hivern 1 estiu, coincideix amb el cambio d'hora oficial).

Per Poder contractar AQUESTA tarifa, sense calç realitzar tapa d'obra. Unicament calç Omplir el formulari establert. AQUESTA tarifa s'activarà amb l'inici del nou períodes amb Facturació, ha Que No És possible Període dins de Tenir d'1 MATEIX, DOS Tarifes diferenciades.

La Durada Mínima d'activació d'AQUESTA tarifa, és de 12 mesos.

Recomanació : AQUESTA tarifa, olla suposar Que per aconseguir important Reducció de la Facturació sovint és Pugui concentrar consum energètic al PERIODE VALL (ja Què és el mes econòmic). Caldra Tenir l'actualitat, la calculadora de Potència Que ens oferim, per tal de no tenyir més consum de Potència de la contractada.