Cirwatt A

Más información: FT_Q1_SP-CIRWATTA Descargar

Contador monofásico de energia activa clase 1

Descripción

CIRWATT A és un contador monofásico digital multifunción de clase 1 en mesura de
energia activa.

CIRWATT A compleix les normatives existents aplicables a contadoreselectrónicos, i disposa d’un sistema autònom de retenció dedatos que evita la seva pèrdua enfront de l’absència d’alimentació. Així mateix, permet la lectura per pantalla (fins i tot en absència de tensió) i a través del port òptic (protocol IEC-61107).

 

Aplicació

Està dissenyat especialment per a instal·lacions on els comptadors electromecànics no satisfan les necessitats actuals, concretament a aquelles en què es necessiti un comptador monofàsic amb sistema de tarifes.

cirwattaTaulaCAT