Selecciona els electrodomèstics que utilitzes a la vegada per saber la potència màxima necessària per al teu subministrament.

Digues adéu als salts de llum. Controla la teva factura i contracta només la potència que necessites. Ni més ni menys.

*La potència indicada en KWh  a la barra de la part dreta, mostra la potència màxima estimada que necessitaria el teu domicili en cas de tenir connectats simultàniament tots els electrodomèstics que has marcat.
**Hem utilitzat una potència estimada segons un estàndard per a cada tipus d'electrodomèstic. Pot ser que la potència total real del consum del teu domicili sigui lleument diferent.

  Calculadora de potència
  Electrodomèstics
  0kWh
  15 kW/h
  10 kW/h

  Seleccionar Fase:

  Resum calculadora de potència
  • Items seleccionats:
  • Demanda de potència:
  Proposta de Tarifa
  • Fase:
  • Tarifa:
  • Potència:
  • ICP: