La nostra empresa, està adherida a la associació d’empreses elèctriques ASEME.

ASEME és una organització professional que agrupa, coordina i defensa els interessos de les empreses associades, i promou la cooperació i col·laboració entre elles.

L’àmbit professional de l’Associació abasta a empreses distribuïdores d’energia elèctrica amb menys de 100.000 clients, així com a les empreses comercialitzadores d’energia elèctrica vinculades a aquest col·lectiu de distribuïdors.

ASEME en si mateix no té ànim de lucre, treballa en benefici dels seus associats i en defensa dels seus interessos en els àmbits jurídic, econòmic i tècnic, constituint un interlocutor vàlid dels distribuïdors locals d’energia elèctrica a Espanya, en totes les esferes

  • Associada a ASEME SERVICIOS AIE, Organització que agrupa a part de les empreses associades a ASEME que dona suport als seus associats oferint servei d’utilització conjunta de hardware i de software entre les empreses elèctriques i REE.