Tarifa Potència Preu Potència Preu Preu - Punta Preu - Vall
Tarifa - 2.0 Menor de 10kW 0.121488 € /kW/dia 0.112722 € /kW - -
Tarifa - 2.0DH Menor de 10kW 0.121488 € /kW/dia - 0.121224 € /kW 0.062554 € /kW
Tarifa - 2.1 Entre 10kW i 15kW 0.125902 € /kW/dia 0.115791 € /kW - -
Tarifa - 2.1DH Entre 10kW i 15kW 0.125902 € /kW/dia - 0.127910 € /kW 0.064843 € /kW
Tarifa - 3.0 Superior a 15kW (A) 0.113528 € /kW/dia
(B) 0.068805 € /kW/dia
(C) 0.045288 € /kW/dia
0.128572 € /kW (A) 0.112995 € /kW (B) 0.086641 € /kW (C)
Tarifa - 2.0 Menor de 10kW
PREU POTÈNCIA 0.121488 € /kW/dia
PREU 0.112722 € /kW
Tarifa - 2.0 Menor de 10kW (amb discriminació horària)
PREU POTÈNCIA 0.121488 € /kW/dia
PREU - PUNTA 0.121224 € /kW
PREU - VALL 0.062554 € /kW
Tarifa - 2.1 Entre 10kW i 15kW
PREU POTÈNCIA 0.125902 € /kW/dia
PREU 0.115791 € /kW
Tarifa - 2.1 Entre 10kW i 15kW (amb discriminació horària)
PREU POTÈNCIA 0.125902 € /kW/dia
PREU - PUNTA 0.127910 € /kW
PREU - VALL 0.064843 € /kW
Tarifa - 3.0 Superior a 15kW (A)
PREU POTÈNCIA 0.113528 € /kW/dia
PREU 0.128572 € /kW
Tarifa - 3.0 Superior a 15kW (B)
PREU POTÈNCIA 0.068805 € /kW/dia
PREU - PUNTA 0.112995 € /kW
Tarifa - 3.0 Superior a 15kW (C)
PREU POTÈNCIA 0.045288 € /kW/dia
PREU - VALL 0.086641 € /kW