TARIFA 20TD (Clients amb potència contractada de 0 a 15kw)

Preu Potència

0,083706 €/kW/dia

De dilluns a divendres de 08h a 00h

0,008983 €/kW/dia

De dilluns a divendres de 00h a 08h, caps de setmana i festius nacionals

Preu Energia

0,198968 €/kWh

De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 18h a 22h

0,178396 €/kWh

De dilluns a divendres de 08h a 10h, de 14h a 18h i de 22h a 00h

0,129893 €/kWh

De dilluns a divendres de 00h a 08h, i totes les hores dels caps de setmana i festius nacionals

TARIFA 30TD (Clients amb potència contractada superior a 15kw)

Preu Potència

0,038309 €/kW/dia

P1 POTÈNCIA

0,032600 €/kW/dia

P2 POTÈNCIA

0,010965 €/kW/dia

P3 POTÈNCIA

0,010011 €/kW/dia

P4 POTÈNCIA

0,007487 €/kW/dia

P5 POTÈNCIA

0,005482 €/kW/dia

P6 POTÈNCIA

Preu Energia

0,183941 €/kWh

P1 ENERGIA

0,166876 €/kWh

P2 ENERGIA

0,159728 €/kWh

P3 ENERGIA

0,158647 €/kWh

P4 ENERGIA

0,149757 €/kWh

P5 ENERGIA

0,144946 €/kWh

P6 ENERGIA

PREU DE COMPENSACIÓ D'EXCEDENTS D'AUTOCONSUM

Preu per 3er TRIMESTRE 2023 : 0,0825 €/kWh

Preus vàlids fins el dia 30/09/2023

Els preus aplicats inclouen els peatges del sistema elèctric vigents, així com l’actualització del càrrecs que va establir el RDL 6/2022 de data 29 de març  per al que s’adopten les mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra a Ucraïna.

Amb l’aprovació del RD Llei 11/2022 s’han prorrogat i ampliat les següents mesures que es poden resumir en les següents:

  • A partir de dia 1 de juliol i fins al 31 de desembre serà d’aplicació a tots els consumidors d’una potencia inferior a 10kW un tipus d’IVA reduït del 5%.
  • S’ha prorrogat la mesura de la reducció al 0,5% fins al proper 31/12/2022 de la rebaixa de l’impost elèctric.
  • Es manté la reducció dels càrrecs fins al 31/12/2022.

El preu total de l’energia és la suma del terme d’energia més els càrrecs terme d’energia vigent.

Els preus no inclouen la regulació del RDL 10/2022 que determina l’aplicació del mecanisme de regulació del “topall del gas” que es tracta d’un mecanisme de caràcter temporal que pretén ajustar els costos de producció de l’energia, amb la finalitat de reduir el preu de l’electricitat al mercat majorista. Els preus tampoc inclouen l’IE.

Preus calculats d’acord amb la normativa vigent. Tots els canvis que afectin a preus regulats o nous conceptes que s’aprovin, es repercutiran directament al preu.