TARIFA 20TD (Clients amb potència contractada de 0 a 15kw)

Preu Potència

0,083706 €/kW/dia

De dilluns a divendres de 08h a 00h

0,008983 €/kW/dia

De dilluns a divendres de 00h a 08h, caps de setmana i festius nacionals

Preu Energia

0,164375 €/kWh

De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 18h a 22h

0,123771 €/kWh

De dilluns a divendres de 08h a 10h, de 14h a 18h i de 22h a 00h

0,094702 €/kWh

De dilluns a divendres de 00h a 08h, i totes les hores dels caps de setmana i festius nacionals

TARIFA 30TD (Clients amb potència contractada superior a 15kw)

Preu Potència

0,042932 €/kW/dia

P1 POTÈNCIA

0,026085 €/kW/dia

P2 POTÈNCIA

0,012728 €/kW/dia

P3 POTÈNCIA

0,011319 €/kW/dia

P4 POTÈNCIA

0,006244 €/kW/dia

P5 POTÈNCIA

0,004245 €/kW/dia

P6 POTÈNCIA

Preu Energia

0,124877 €/kWh

P1 ENERGIA

0,118341 €/kWh

P2 ENERGIA

0,109024 €/kWh

P3 ENERGIA

0,092736 €/kWh

P4 ENERGIA

0,087985 €/kWh

P5 ENERGIA

0,076503 €/kWh

P6 ENERGIA

PREU DE COMPENSACIÓ D'EXCEDENTS D'AUTOCONSUM

Preu per 2on TRIMESTRE 2024 : 0,0950 €/kWh

Preus vàlids fins el dia 01/07/2024

Els preus aplicats inclouen els peatges del sistema elèctric vigents per acord de la Resolució de 21 de desembre de 2023 de la Comissió Nacional dels Mercats i de la competència publicada al BOE número 307 de data 25 de desembre de 2023, així com els càrrecs.

Amb l’aprovació del RD Llei 8/2023 de 27 de desembre, s’han prorrogat algunes de les mesures fiscals vigents fins a 31/12/2023. Les mesures es poden resumir en les següents:

Pel que fa a l’IVA:
A partir del dia 1 de gener de 2024 s’aplicarà un IVA del 10% a tots els clients que tinguin una potència contractada inferior a 10KW. Anteriorment l’IVA que s’aplicava a aquest clients era del 5%.
Per a tots els clients amb una potència superior als 10KW, no tindran cap canvi. Es continua aplicant l’IVA al 21%.

Cost per finançar el “BO SOCIAL”:
El cost que calia aplicar per finançar el Bo Social segons l’ORDRE TED/81/2022 era de 1,17€/mes. Amb el RDL 8/2023 es realitza una rebaixa d’aquest cost, i a partir del dia 1 de gener del 2024 serà de 0,19€/mes.

Pel que fa a l’IMPOST ELECTRIC:
Fins a data 31/12/2023 s’ha aplicat la reducció de l’IMPOST ESPECIAL sobre l’ELECTRICITAT al 0,5%.
Durant el primer trimestre del 2024 s’aplicarà un tipus impositiu reduït del 2,5% de l’IEE.
Durant el segon trimestre del 2024 s’aplicarà un tipus impositiu reduït del 3,8% de l’IEE.
A partir del dia 1 de juliol de 2024 s’aplicarà els preus sense reducció, al 5,113% de l’IEE.

El preu total de l’energia és la suma del terme d’energia més els càrrecs terme d’energia vigent. Els preus no inclouen l’IE.

Preus calculats d’acord amb la normativa vigent. Tots els canvis que afectin a preus regulats o nous conceptes que s’aprovin, es repercutiran directament al preu.