TARIFA 20TD (Clients amb potència contractada de 0 a 15kw)

Preu Potència

0.080653 €/kW/dia

De dilluns a divendres de 08h a 00h

0.009102 €/kW/dia

De dilluns a divendres de 00h a 08h, caps de setmana i festius nacionals

Preu Energia

0.404313 €/kWh

De dilluns a divendres de 10h a 14h i de 18h a 22h

0.313369 €/kWh

De dilluns a divendres de 08h a 10h, de 14h a 18h i de 22h a 00h

0.281529 €/kWh

De dilluns a divendres de 00h a 08h, i totes les hores dels caps de setmana i festius nacionals

Preus vàlids fins el dia 31/05/2022

Els preus aplicats inclouen els peatges del sistema elèctric per a l’any 2022 actualitzats segons l’ordre TED/1474/2021, de 28 de desembre, i la Resolució de 16 de desembre de 2021 de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

Amb data 30 de març de 2022 es va publicar al BOE (núm. 76) el RDL 6/2022 de data 29 de març, per al que s’adopten les mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra a Ucraïna. La seva entrada en vigor ha estat el dia següent a la seva publicació, el 31 de març de 2022.

    • Reducció dels càrrecs del sistema des del dia 31/03/2022 al dia 31/12/2022.
    • Aquesta reducció dels càrrecs té efectes tant a la potència com a l’energia.
    • Es manté la reducció de l’IVA al 10% per a tots els subministres menors de 10kw fins el dia 30/06/2022.
    • Es manté la rebaixa de l’impost elèctric al 0,5% fins al proper 30/06/2022.

Preus calculats d’acord amb la normativa vigent. Tots els canvis que afectin a preus regulats o nous conceptes que s’aprovin, es repercutiran directament al preu.

El Preu total energia es la suma del Terme d'energia més Càrrec terme d'energia vigent a partir del 31/03/2022.