La COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA considera primordial oferir un servei elèctric de qualitat i de proximitat als nostres abonats. A banda d’això, entenem que realitzar mesures de sensibilització ambiental, cohesió social, cultural i associatiu dins del municipi, ajuda a desenvolupar sinèrgies que ajuden a millorar la qualitat de vida de la població en general.

Per aquest motiu, per part de la nostra empresa s’organitza, es participa i col·labora en un conjunt d’actuacions de promoció d’activitats, culturals, esportives, educatives, i de lleure, adreçades a la població i als nostres abonats en general.

Per altra banda, i amb l’objectiu de donar cobertura a les unitats familiars en situació de risc de vulnerabilitat econòmica, s’està treballant, juntament amb la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Torres de Segre, en impulsar, consolidar i implementar dins del període més breu possible el projecte que porta per nom “PROJECTE SOCIAL TORRES ENERGIA” amb quatre objectius principals:

  • Garantir els subministrament electric a les famílies que tenen dificultats per fer front als diferents rebuts del consum elèctric.
  • Facilitar la integració socials i desenvolupament laboral i de relació personal dels membres de les unitats familiars, en situació de vulnerabilitat econòmica.
  • Obtenir una societat, industria i comerç energèticament sostenible, impulsant programes i campanyes de sensibilització i d’informació.
  • Realitzar per part de les Administracions públiques i mes concretament als serveis social del consistori, les funcions de “mediació” entre els abonats amb situació de risc d’excussió social i les empreses subministradores de serveis bàsics, en aquest cas, l’energia, en que estableix i encomana la legislació vigent.

Notícies relacionades