Per realitzar el canvi de compte bancari, és necessari emplenar el següent formulari per iniciar el procés.

  Formulari: Canvi de número de compte bancari
  Dades personals

  Dades tràmit

  Comentari

  Instruccions:

  Procediment

  Una vegada enviat el formulari, iniciarem el procés de canvi de compte bancari. En el cas de necessitar més documentació ens posarem en contacte amb vosaltres.

  Ajuda

  Nom i cognoms: El nom i cognoms del titular del subministrament. En el cas d’una empresa, establir en els dos camps el nom de la societat.
  DNI: DNI en cas de particular, CIF en cas d’empresa.
  Direcció subministrament i Població: Adreça física d’on es troba el comptador.
  Telèfon, Correu electrònic: Vies de contacte.
  Número de CCC Actual: El compte bancari que té configurat actualment (Format: IBAN+CCC).
  Número de CCC Canvi: El nou número de compte bancari (Format: IBAN+CCC).

  Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.