Si necessita canviar el nom del titular del seu subministrament de corrent elèctrica, pot utilitzar el formulari següent per iniciar el procés.

  Formulari: Canvi de titular
  Dades de l'anterior titular

  Dades del nou titular


  Dades tràmit  Comentari

  Instruccions:

  Documentació

  • Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del nou titular.
  • Si el Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) té més de 20 anys d’antiguitat, cal Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió o Acta d’Inspecció Tècnica realitzada per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable.
  • Cèdula d’habitabilitat en vigor.
  • Quan existeixi un acord de traspàs, el titular anterior haurà de signar la sol·licitud de canvi de titular.
  • En cas de defunció del titular, s’ha d’acreditar el dret de subrogació al nou titular.
  • Referència cadastral.
  • Compte corrent per a domiciliar les factures.
  • Adreça de correu electrònic.

  Procediment

  Un cop rebut el seu missatge iniciarem el procés, posant-nos en contacte amb vostè(és) en el cas que fos necessari.

  Ajuda

  Direcció subministrament: Adreça física d’on es troba el comptador.

  CUPS: Codi Universal del Punt del Subministrament. Es troba a la factura.

  Número del client: Número associat al seu subministre que trobará a les factures.

  Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.