EMEETDS - Electricidad

RESULTATS DE LES MESURES APROVADES PER AJUDAR A PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA COVID-19

Durant l’estat d’alarma generat per la pandèmia de la COVID-19 l’empresa Comercialitzadora Torres Energia SL hem continuat treballant per tal de garantir que l’energia arribi a totes les famílies i indústries del municipi contribuint de manera responsable en aquests moments d’excepcionalitat viscuts i d’aquesta manera minimitzar l’impacte econòmic familiar i pal·liar els efectes en el teixit empresarial del municipi.

Aquesta crisi ha resultat un canvi de paradigma en els nostres hàbits de consum energètic i per aquest motiu, des del Consell d’Administració de l’Empresa Comercialitzadora Torres Energia SL vam establir un conjunt d’actuacions per tal de poder fer front en l’estalvi energètic.

Mesures durant l’estat d’alarma:

Per una banda, la totalitat dels consums domèstics s’han beneficiat d’un descompte del 25% en termes d’energia aplicats a les factures de forma directa. Després de setmanes de confinament, la companyia ha detectat que el comportament de l’ús d’energia en l’àmbit domèstic ha variat i per aquest motiu durant aquest període ha suposat un augment del consum elèctric del 5% respecte al mateix període que l’any anterior.

En aquest sentit, la realització d’aquest descompte durant aquesta etapa ha comportat pels nostres abonats un estalvi en la facturació total de l’energia del consum domèstic de 34.419,09€.

D’altra banda, pel que fa a les indústries i comerços s’ha realitzat l’adaptació de la potència facturada atenent a les seves necessitats. Aquesta mesura ha suposat un descompte en termes de potència d’un import de 14.785,29€ respecte al mateix període que l’any anterior.

Per tant, durant l’estat d’alarma generat per la Covid-19 les mesures adoptades per la Comercialitzadora Torres Energia SL han generat un estalvi de 49.276,38€ als nostres abonats.