Bonificació de la potència contractada al 100% durant el consum de desembre 2022.

Des de Torres Energia bonifiquem l’import de la potència contractada dels abonats en baixa tensió (tarifa 2.0TD i 3.0TD).

Es tracta d’una mesura extraordinària que s’aplica directament a la facturació del període desembre de 2022.

Agraït la vostra confiança amb Torres Energia mostrada durant tots aquesta anys, aquest mes de desembre s’ha acordat la bonificació de la potència contactada als nostres abonats.

La mesura és d’aplicació directa a la factura i caldrà complir uns requisits determinats:

-Mesura aplicable als clients de BT.

-Ser clients de Torres Energia, sl

-Estar al corrent de pagament de totes les factures al moment de la present promoció.