MESURES RDL 6/2022 DE 29 DE MARÇ DE 2022

REAL DECRET LLEI 6/2022 DE 29 DE MARÇ PEL QUE S’ADOPTEN MESURES URGENTS EN EL MARC DEL PLA NACIONAL DE RESPOSTA A LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DE LA GUERRA A UCRAINA.

Amb data 30 de març de 2022 es va publicar al BOE (núm. 76) el RDL 6/2022 de data 29 de març, per al que s’adopten les mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra a Ucraïna. La seva entrada en vigor ha estat el dia següent a la seva publicació, el 31 de març de 2022.

El resum dels efectes principals del RDL 6/2022 serien:

  • Reducció dels càrrecs del sistema des del dia 31/03/2022 al dia 31/12/2022.
  • Aquesta reducció dels càrrecs té efectes tant a la potència com a l’energia.
  • Es manté la reducció de l’IVA al 10% per a tots els subministres menors de 10kw fins el dia 30/06/2022.
  • Es manté la rebaixa de l’impost elèctric al 0,5% fins al proper 30/06/2022.

Aquesta mesura al entrar en vigor el dia 31/03/2022 suposarà que es farà un prorrateig dels preus actuals per al mes de març atès que els càrrecs seran diferents als aplicats abans de l’entrada en vigor del RDL.

 

NOUS CARRECS RDL 6/2022
tarifa Terme POTENCIA càrrecs  (€/kWh)
   Periodo 1  Periodo 2  Periodo 3  Periodo 4  Periodo 5  Periodo 6
20TD 0,008701 0,00056
30TD 0,010811 0,00541 0,003931 0,003931 0,003931 0,001802
61TD 0,011223 0,005616 0,004081 0,004081 0,004081 0,00187
   Terme ENERGÍA càrrecs (€/kWh)
20TD 0,046622 0,009324 0,002331
30TD 0,02599 0,019244 0,010396 0,005198 0,003332 0,002079
61TD 0,014132 0,010468 0,005653 0,002826 0,001812 0,001131

 

ANTICS CARRECS (GENER DE 2022)
Tarifa Terme POTENCIA càrrecs  (€/kWh)
   Periodo 1  Periodo 2  Periodo 3  Periodo 4  Periodo 5  Periodo 6
20TD 0,013618 0,000876
30TD 0,016921 0,008468 0,006152 0,006152 0,006152 0,00282
61TD 0,017565 0,008791 0,006387 0,006387 0,006387 0,002928
   Terme ENERGÍA càrrecs (€/kWh)
20TD 0,072969 0,014594 0,003648
30TD 0,040678 0,030119 0,016271 0,008136 0,005215 0,003254
61TD 0,022119 0,016384 0,008848 0,004424 0,002836 0,00177

 

S’estableix els nous preus atenent a l’entrada en vigor del RDL 6/2022:

Pel que fa als clients 20TD (amb una potència contractada entre 0 i 15Kw) els preus aplicats a partir del dia 01/04/2022 i fins al 30/04/2022 seran el següents.

https://www.torresenergia.cat/wp-content/uploads/2022/04/REGULACIÓ-RDL-6-2022.pdf

  PREUS ANTERIORS preus vigor RDL 6/2022
POTENCIA PREUS PREUS (RDL 6/2022)
P1 0,085557 0,080653
P2 0,009418 0,009102
ENERGIA PREUS PREUS (RDL 6/2022)
P1 0,468246 0,441899
P2 0,374549 0,369279
P3 0,329411 0,328094

 

Pel que fa als clients 30TD (potencia contractada superior als 15Kw) els preus aplicats a partir del dia 01/04/2022 i fins al 30/04/2022 seran el següents.

https://www.torresenergia.cat/wp-content/uploads/2022/04/REGULACIÓ-RDL-6-2022.pdf

PREUS ANTERIORS Preus Vigor RDL 6/2022
POTENCIA PREUS POTENCIA PREUS
P1 0,045671 P1 0,039561
P2 0,033543 P2 0,030483
P3 0,016257 P3 0,014037
P4 0,013730 P4 0,011510
P5 0,009228 P5 0,007008
P6 0,005896 P6 0,004876
ENERGIA PREUS ENERGIA PREUS
P1 0,397569 P1 0,382879
P2 0,372255 P2 0,361375
P3 0,351235 P3 0,345355
P4 0,341995 P4 0,339055
P5 0,329958 P5 0,328078
P6 0,312144 P6 0,310964

Preus calculats d’acord amb la normativa vigent. Tots els canvis que afectin a preus regulats o nous conceptes que s’aprovin, es repercutiran directament al preu.

El Preu total energia es la suma del Terme d’energia més Càrrec terme d’energia