NOVA TARIFA “NOSTRA”

COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, SL

Reduïm els preus de l’energia, Creem una nova tarifa i mantenim les bonificacions!

 

Reduïm els preus.

Torres Energia segueix ajustant el cost del consum elèctric dels seus abonats i ja són 27 mesos reduint el preu de l’energia.

A partir del 1 de juliol de 2023 s’han actualitzat els preus de l’energia de totes les tarifes domèstiques i industrials, suposant una rebaixa automàtica per a tots els abonats de Torres Energia.

 

Nova tarifa d’energia de preu únic.

Des de Torres Energia informem de la nova tarifa del preu del consum energètic sense limitació horària Tarifa Nostra a 0,138693€/kWh.

Aquesta Tarifa Nostra serà aplicable sense distinció de trams horaris als abonats en baixa tensió (tarifa 2.0TD) sense autoconsum i estarà vigent fins a 31 de desembre de 2023, data en que s’actualitzarà amb la resta de les tarifes vigents.

 

* Per a l’aplicació de la nova tarifa caldrà complir uns requisits determinats:

-Mesura aplicable als clients de BT 2.0Td.

-Ser clients de Torres Energia, SL

-Estar al corrent de pagament de totes les factures al moment de la contractació.

 

* El preu total de l’energia és la suma del terme d’energia més els càrrecs terme d’energia vigent.

* Els preus no inclouen el Bono Social regulat per la ORDRE TED/81/2023, així com la regulació del RDL 10/2022 que determina l’aplicació del mecanisme de regulació del “topall del gas” que es tracta d’un mecanisme de caràcter temporal que pretén ajustar els costos de producció de l’energia, amb la finalitat de reduir el preu de l’electricitat al mercat majorista. Els preus tampoc inclouen l’IE.

Preus calculats d’acord amb la normativa vigent. Tots els canvis que afectin a preus regulats o nous conceptes que s’aprovin, es repercutiran directament al preu.

 

Per tal de contractar aquesta nova tarifa us heu de ficar en contacte amb nosaltres per qualsevol dels següents mitjans;

– Telèfon fix: 973 79 28 28

– Correu electrònic: info@torresenergia.cat

– WhatsApp: 621 124 948

– Oficines: C/Vall, nº 2, en horari de dilluns a divendres de 8:00h. 15:00h.

 

 

Bonificacions fins a 31 de desembre de 2023

Els preus aplicats inclouen els peatges del sistema elèctric vigents, així com l’actualització dels càrrecs que va establir el RDL 6/2022 de data 29 de març  per al que s’adopten les mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra a Ucraïna.

Amb l’aprovació del RD Llei 11/2022 es van prorrogar i ampliat les mesures següents que es mantenen fins a 31 de desembre de 2023:

-Aplicació de l’IVA reduït del 5% a tots els consumidors d’una potencia inferior a 10kW.

-Reducció al 0,5% de la rebaixa de l’impost elèctric.