NOVETATS IMPOSITIVES 2ON TRIMESTRE 2024

Pel RD 8/2023 de 27 de desembre de 2023 es va aprovar a partir del dia 1 de gener de 2024 l’aplicació d’un IVA del 10% a tots els clients que tinguin una potència contractada inferior a 10KW. Aquesta mesura estava condicionada al preu mitjà aritmètic del mercat elèctric.

Us informem que el preu mitjà aritmètic del mercat elèctric diari del mes de febrer ha estat inferior a 45 €/MWh, i per tant, el consum d’aquest mes de març serà d’aplicació a les factures  el tipus impositiu general del 21% d’IVA tal i com recull l’article 21 de la normativa del Reial Decret-Llei 8/2023.

Per a la resta de mesos, haurem d’esperar l’evolució del preu mitjà aritmètic del mercat diari per saber el tipus impositiu d’IVA que s’aplicarà a la teva factura. En cas que continuï inferior als 45€/MWh, es continuarà aplicant l’IVA del 21%. En cas contrari, es tornarà a aplicar-se l’IVA del 10%.

Pel què fa a l’impost elèctric (IEE), al mes de març encara es continua aplicant el 2,5%. Durant el segon trimestre del 2024 el preu de l’impost elèctric passarà a ser del 3,8%.