IMG_20200919_092324

PRORROGADA L’ENTRADA EN VIGOR DE LES NOVES TARIFES FINS AL DIA 1/06/2021

S’informa que s’ha prorrogat l’entrada en vigor de la Circular 3/2020 prevista inicialment per al dia 1 d’abril del 2021.

Amb la nova pròrroga la nova normativa que regulen les noves tarifes elèctriques entrarà amb vigor el proper dia 1 de juny del 2021.

Us recordem quines novetats suposaran per als consums domèstics, o clients amb una potència contractada igual o inferior a 15 kW.

L’electricitat (terme d’energia) tindrà 3 preus en funció de les hores en què es consumeixi: punta (quan hi ha més demanda d’energia) pla (quan hi ha una demanda d’energia mitjana) i vall (quan hi ha menys demanda d’energia).

Hora punta (la més cara): de 10 a 14h. i de 18 h. a 22 h.

Hora plana (més barata): de 8 a 10h., de 14 a 18 h. i de 22 a 24 h.

Hora vall (la més barata): entre les 0 h. i les 8 h.

Els caps de setmana i festius, totes les hores seran “hores vall”.

HORARIS