VIDEO EXPLICATIU DE LES NOVES TARIFES ELECTRIQUES.

El proper dia 1 de Juny entren en vigor les noves tarifes elèctriques establertes per la Circular 3/2020

Us recordem quines novetats suposaran per als consums domèstics, o clients amb una potència contractada igual o inferior a 15 kW.

L’electricitat (terme d’energia) tindrà 3 preus en funció de les hores en què es consumeixi: punta (quan hi ha més demanda d’energia) pla (quan hi ha una demanda d’energia mitjana) i vall (quan hi ha menys demanda d’energia).

Hora punta (la més cara): de 10 a 14h. i de 18 h. a 22 h.

Hora plana (més barata): de 8 a 10h., de 14 a 18 h. i de 22 a 24 h.

Hora vall (la més barata): entre les 0 h. i les 8 h.

Els caps de setmana i festius, totes les hores seran “hores vall”.

Adjuntem un video explicatiu de les noves tarifes:https://www.youtube.com/watch?v=FPbBVwH1hUE