PUBLICACIÓ DE NOVES MESURES PER A LA REDUCCIÓ DEL PREU DE L’ENERGIA

Amb l’aprovació del RD Llei 10/2022 va entrar amb vigor l’aplicació del mecanisme de regulació del “topall del gas” que es tracta d’un mecanisme de caràcter temporal que pretén ajustar els costos de producció de l’energia, amb la finalitat de reduir el preu de l’electricitat al mercat majorista.

La normativa estableix que aquest cost serà finançat pels consumidors segons les condicions establertes. Per aquet motiu, a la factura del subministrament electric s’establirà un nou concepte concepte que determinarà l’import  de forma separada.

 

Per altra banda, el RD Llei 6/2022 pel qual s’adopten mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques de la guerra a Ucraina s’han aplicat un conjunt de mesures per tal d’intentar reduir el preu de la factura.

Amb aquesta regulació s’han traslladat els preus i les condicions que estableix la normativa als nostres abonats. S’inclou el cost regulat de 13,401931€/CUPS i any que s’estableix per finançar el Bo social.

Aquestes mesures s’han prorrogat i ampliat pel RD Llei 11/2022 que es poden resumir en les següents:

  • A partir de dia 1 de juliol i fins al 31 de desembre del 2022 serà d’aplicació a tots els consumidors d’una potencia inferior a 10kW un tipus d’IVA reduït del 5%.
  • S’ha prorrogat la mesura de la reducció al 0,5% fins al proper 31/12/2022 de la rebaixa de l’impost elèctric.
  • Es manté la reducció dels càrrecs fins al 31/12/2022.

Totes aquestes mesures que busquen rebaixar el preu de l’energia i el cost de la factura son d’aplicació als nostres abonats des del moment de la seva aprovació.