RESULTATS DEL DESCOMPTE DEL 25% A L’ENERGIA

Atesa la situació provocada per la Covid -19 des de Comercialitzadora Torres Energia SL vam establir un conjunt d’actuacions per tal de mitigar l’impacte econòmic en la factura de llum dels nostres abonats.

Els consums domèstics s’han beneficiat d’un descompte del 25% en termes d’energia aplicats a les factures de forma directa durant el període de març a agost. Aquesta mesura estava inicialment prevista fins al mes de juny però per acord del Consell d’Administració s’ha prorrogat fins el mes d’agost. L’aplicació d’aquest descompte ha comportat un estalvi en la facturació total de l’energia de 55.308,63 €.

Pel que fa a les indústries i comerços s’ha realitzat l’adaptació de la potència facturada generant un descompte en termes de potència de 16.241,53 €.

Per tant, gràcies a  les mesures adoptades s’ha pogut generar un estalvi en total de 71.550,16 € als nostres abonats.