TORRES ENERGIA VENDRÀ L’ANY 2020 TOTA L’ENERGIA CERTIFICADA COM ENERGIA VERDA.

Al darrer Consell d’Administració de la COMERCIALITZADORA TORRES ENERGIA, SL es va acordar que a partir de l’1 de gener de 2020 tota l’energia que es comercialitzi als seus abonats estarà certificada com a energia verda.

A la pràctica, suposarà que l’energia que es consumeixi al nostre municipi per part dels clients de la comercialitzadora torres energia, sl serà energia procedent en la seva totalitat de fonts d’energies renovables, que són aquelles fonts d’energia basades en la utilització de recursos naturals com: el sol, el vent, l’aigua o la biomassa vegetal o animal.

La seva característica principal és que per a la seva generació, no utilitzen combustibles fòssils, sinó recursos naturals capaços de renovar-se il·limitadament.

Des de la Comercialitzadora Torres Energia, sl estem compromesos amb el medi ambient i realitzem actuacions per lluitar contra el canvi climàtic i treballar per conservar el nostre entorn i fer-lo més sostenible.

Malgrat el fet que un cop es certifica que el 100% de l’energia que es comercialitza per una empresa elèctrica procedeix d’energies renovables suposa un increment del preu d’adquisició d’aquesta energia, es va acordar pel consell d’administració, no repercutir l’increment d’aquest import als abonats.

Per tal de acreditar el compliment de l’origen d’aquesta energia, a partir de les facturacions del consum del mes de gener, totes les factures aniran amb l’anagrama acreditatiu que l’energia de cada abonat estarà certificada com a verda.

Us presentem l’anagrama justificatiu de l’Origen de l’energia procedent de fonts d’energia renovables íntegrament.

TorresEnergia