El Forn

Hi ha dos tipus de forn: de gas i elèctrics. Tot i que els de gas són molt més eficients, els elèctrics són molt més freqüents.

Per la potència que té el forn, podria ser un dels majors consumidors d’energia (com tots els aparells que generen calor a partir d’electricitat) però l’ús generalment ocasional fa que no ho sigui.

L’etiquetatge energètic dels forns elèctrics només recull el seu consum unitari i la tipologia segons el volum útil del forn: gran, mitjà i petit.

Recomanacions per estalviar electricitat

  • Quan es compra un forn elèctric, s’ha de procurar que sigui de la classe més eficient i del volum mínim que es necessiti a la llar. Els forns de convecció afavoreixen la distribució uniforme de la calor i, per tant, escurcen el temps de cocció i gasten menys energia.
  • No s’ha d’obrir el forn innecessàriament; cada vegada que s’obre, es perd com a mínim el 20 % de l’energia acumulada al seu interior.
  • Cal aprofitar al màxim la capacitat del forn cuinant simultàniament el major nombre d’aliments.
  • Per a coccions superiors a una hora, no cal preescalfar el forn i es pot apagar poc abans de finalitzar la cocció, ja que la calor residual és suficient per acabar el procés.