La Rentadora

La rentadora és un electrodomèstic amb una potència elèctrica important (normalment, d’uns 2.000 W). Quan es faci servir la rentadora amb un programa d’aigua calenta s’ha de tenir la precaució de no utilitzar gaires electrodomèstics alhora per tal que l’Interruptor de Control de Potènciano salti.

L’etiquetatge energètic de les rentadores dóna informació sobre: els nivells d’eficiència de la rentada; l’eficàcia del centrifugat i l’assecat per separat (en el cas dels equips combi); el consum d’aigua; el soroll (tant en el centrifugat com en la rentada); la velocitat del centrifugat (si és elevada proporciona un assecat més ràpid però alhora consumeix més energia), i el consum d’energia per cicle.

Recomanacions per estalviar electricitat

  • Sempre que es pugui, cal rentar en fred. La rentadora, després del frigorífic i/o congelador és l’electrodomèstic que més energia consumeix. El 90 % de l’energia que fa servir la rentadora és per escalfar l’aigua; és a dir, amb un programa a 90 ºC es consumeix 4 vegades més energia que amb un programa a 40 ºC.
  • S’ha d’aprofitar al màxim la capacitat de la rentadora i procurar que treballi sempre a càrrega completa. De tota manera, hi ha rentadores amb programes de mitja càrrega, que redueixen el consum de forma significativa.
  • S’ha de netejar el filtre de la rentadora regularment: funcionarà millor i estalviarà energia.
  • Es pot aprofitar l’escalfor que proporcionen els raigs del sol per assecar la roba. A més a més, centrifugant es gasta molta menys electricitat per assecar la roba que si es fa servir l’assecadora.